Top
Image Alt

Aktuelna izložba

  |  Aktuelna izložba

Jelena Đurić

Šuma pamti

29. april – 17. maj 2021.

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′

Od četvrtka 29. aprila otvorena je izložba

Jelene Đurić

Šuma pamti
29. april – 17. maj 2021.

Jelena Đurić (1978) magistrirala je slikarstvo na Akademji umetnosti u Novom Sadu
2006.godine u klasi profesora Milana Blanuše. Jedan je od naših najautentičnijih slikara
apstraktne orijentacije. Do sada je priredila trinaest samostalnih izložbi, učesnik je
medjunarodnih grupnih izložbi, radionica i sajmova umetnosti. Radovi joj se nalaze u
brojnim privatnim i javnim kolekcijama poput Galerije Matice srpske i Filipa Morisa. Od
nagrada izdvajamo drugu otkupnu nagradu „NAF” Filip Moris i nagradu „Palete mladih” za
2007. godinu. U ciklusu pod nazivom „Šume pamte“ umetnica odstupa od bilo koje stroge
purističke pozicije apstraktne slike u korist jedne više fantazmatske predstave sveta i
romantičarske evokacije prirode.

(…)

U slikama iz najnovijeg ciklusa pod nazivom ,,Šuma pamti" događa se upravo
suprotno od redukcionističkih strategija rane apstrakcije. Ovde se transformacijom
apstraktnog plastičkog jezika generišu prepoznatljive forme u pokušaju
uspostavljanja izgubljenih relacija između umetničkog iskaza i neposrednog
okruženja ili i dalje, između prirode i kulture u najširem smislu. Tako bi se one
mogle razumeti i kao hipotetičke rekonstrukcije primordijalnog prirodnog stanja,
trenutak pre prelaska iz prirode u izgradnju sveta kulture. U tom smislu autorka
revitalizuje težnje ka (samo)identifikaciji posmatrača i pejzaža u kome obitava,
definisane u nešto eksplicitnijim refleksijama umetnika još u doba romantizma.
Krug se zatvara – umetnik/posmatrač se poistovećuje sa prirodom, preuzima njen
identitet, oseća pripadnost, ali i projektuje svoj unutrašnji svet na njene vidljive
manifestacije. Formalni elementi apstraktnog jezika tvore autentičan, istovremeno
nekada viđeni i imaginarni ambijent. Šume Jelene Đurić zapravo su dvojnici realnih
predstava šume.

Sanja Todosijević, istoričar umetnosti (iz predgovora kataloga)
Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD
Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325
e-mail: office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org