Top
Image Alt

Aktuelna izložba

  |  Aktuelna izložba

Vladan Martinović

Ulične granitne kocke

14. oktobar – 1. novembar 2021

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′
U četvrtak 14. oktobra u 19 časova otvara se izložba

Vladana Martinovića
Ulične granitne kocke
14. oktobar – 1. novembar 2021

Vladan Martinović (1954) diplomirao je i doktorirao vajarstvo na Fakultetu likovnih
umetnosti u Beogradu. Izlagao je na trinaest samostalnih i učestvovao na velikom broju
kolektivnih izložbi i simpozijuma međunarodnog karaktera. Dobitnik je više nagrada i
priznanja za svoje radove. Prisutan na likovnoj sceni više od trideset pet godina, umetnik je
stvaralački posvećen vajarskom tretmanu kamena, pre svega mermera, o čemu svedoče
brojna ostvarenja u javnom prostoru kao i u privatnim kolekcijama. Prepoznatljiv po
radovima u belom mermeru, sa povremenim eksperimentima u domenu terakote, umetnik
sada predstavlja nove radove nastale intervencijama na kamenim kockama približnih
dimenzija 10x10x10cm kojima je kaldrmisan put kraj manastira Duboki Potok. Istraživanjem
ovih unificiranih geometrijskih i polugeometrijskih formi, umetnik otkriva sinergiju
univerzalnih naučnih, mitoloških, duhovnih i filozofskih značenja.

(…)

Najnovije stvaralačko traganje Vladana Martinovića u sebi sadrži nekoliko simbola: kocku,
kvadrat, krug, biser, krst, cvet, put, kamen. Kocka i kvadrat spadaju u takozvane savršene
oblike, simbolizuju stabilnost, čvrstinu, postojanost, ali i protivrečno sadejstvo četiri
elementa. Neki tumači simboliku kvadrata poistovećuju s mudrošću i moralnim
savršenstvom.
(…) Kocke preuzete s površine zemlje na granici su zemaljskog prostora, s jedne strane, i
vazdušnog, te stoga i nebeskog, s druge. Put koji je nekad bio popločan Vladanovim
kockama, a posebno novi put koji sam popločava umetničkim intervencijama,simbolički
predstavljaju dugotrajno putovanje i duhovnu potragu, pomeranje duž ose sopstvene
egzistencije, kao i duž ose dva sveta, ovostranog i onostranog. Pravi putnici, po Bodleru,
putuju zbog samog putovanja, a na kraju pronalaze sami sebe. Umetnici, onda, to i prikažu,
a one kojima se obraćaju pozovu da im se u tom (samo)otkrivanju pridruže.

Zorica Bečanović Nikolić, istoričar i teoretičar književnosti (iz predgovora kataloga)

Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD
Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325
e-mail: office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org