Top
Image Alt

Aktuelna izložba

  |  Aktuelna izložba

Privatni etar

Vladimir Miljković

22. jul – 9. avgust 2021.

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′

U četvrtak 22. jula u 19 časova otvara se izložba

Vladimira Miljkovića
Privatni etar
22. jul – 9. avgust 2021.

Vladimir Miljković (1994) diplomirao je na na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i
doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kao stipendista Erazmus+ programa
doktorirao na Jan Matejko Art Academy Krakow, Poljska. Izlagao je na dve samostalne
(Wessenhoe Nirnberg, Nemačka 2021 i Kuća Kralja Petra, Beograd 2019) i brojnim grupnim
izložbama u zemlji i inostranstvu (Krakov, Njujork, Beograd i dr). Najnoviji ciklus radova pod
nazivom ,,Privatni etar” čine slike velikog formata ekspresivnog gesta i naglašenih kolorističkih
kolizija u tradicionalnoj tehnici ulja na platnu koje autor opisuje kao ,,refleksiju ljudske nemoći,
ali su one ujedno i prikaz savremenog čoveka i njegovog duhovnog potencijala“. Složene
figurativne kompozicije gotovo monumentalnih razmera predstavljaju neku vrstu unutrašnjeg
portreta ili autoportreta/alter ega, gde su lica prikazanih aktera analitički ,,raslojena“,
deformisana ili zamagljena u težnji da se prikaže suštinska priroda, karakter ili emocija na svom
izvoru. Kroz različite situacije i obličja autor metaforički prikazuje ,,stanje posle“ velikih gubitaka,
tragedija ili kobnih odluka sa kojima se suočava pojedinac u savremenom društvu. Korektive za
lične i individualne izbore on pronalazi u istorijskim događajima i kataklizmama pohranjenim u
sećanju koje upozoravaju i upućuju na kolektivnu odgovornost.

(…)

Pored figuracije i amorfnog ambijenta, prisutna je i specifična vrsta portreta, na kojima vršim
intervencije i pokušavam da odem korak dalje u vizuelnom prikazu. Trudim se da oslikam ne
samo spoljašnjost, već i enterijer portreta. Tada se mešaju tkivo, emocija i karakter.
Snažnim koloritom akcentujem one delove slike koji ukazuju na metaforično značenje prisutnih
elemenata u kompoziciji. Ovakav pristup jednako je primenljiv bilo da slike emituju radost ili
tragediju postojanja.
Idejno polazište gotovo svih radova, temelji se na ličnom poimanju religije, istorije i etike. To su
motivi koji nameću kompoziciju, kao na primer “Beseda na gori“ kao načelo hrišćanskog učenja ili
osnovni izvor hrišćanskog pacifizma kako je smatraju mnogi etički mislioci (poput Tolstoja,
Gandija, Bonhefera..) poslužila je kao idejno uporište narativa nekih kompozicija. Neverbalna
komunikacija u datom trenutku između figura pruža utisak međusobne empatije, razumevanja,
poverenja ali i odbojnost i nedorečenost.

Vladimir Miljković, (iz predgovora kataloga)

Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD
Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325
e-mail: office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org