Top
m

Aktuelna izložba

  |  Aktuelna izložba

Marina Popović
Režim slike II: oprostorene slike
27. jun – 15. jul 2024.
 

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′

U četvrtak 27. juna u 19 časova otvara se izložba

Marine Popović

Režim slike II: oprostorene slike

27. jun – 15. jul 2024.

Marina Popović (1976), diplomirala je i magistrirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstvo, potom i teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Doktorsku disretaciju na temu: Načela rekonceptualizacije teorija otvorenog dela, odbranila je 2009, a drugi doktorski projekat pod nazivom „Režim slike – višestruki svetovi slike“ 2019. godine. Do sada je izlagala na velikom broju samostalnih i grupnih izložbi, radionica i likovnih kolonija. Radovi joj se nalaze u relevantnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Bavi se pedagoškim radom i redovni je profesor na Katedri za slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Izložba pod nazivom ,,Režim slike’’ deo je doktorskog umetničkog istraživanja baziranog na konstruisanoj slikarskoj instalaciji, koja, svojom otvorenom strukturom nastoji da fenomen gledanja demonstrira kao fenomen čitanja.

(…)

U umetničkom činu Marine Popović reč je o sintezi prostornih i dinamičkih elemenata, o prostorno-vremenskom razvijanju energije iz materijalnosti, pri čemu svi materijali koji stoje na raspolaganju postaju sredstvo za provociranje prostorno-faktičke prisutnosti, što dovodi do oblikovanja prostora i vremena umesto što bi prostor i vreme bili tradicionalni činioci koji učestvuju u oblikovanju umetničkog dela. Otuda dela koja ovde zatičemo nisu izložena uvidu, uosećavanju i doživljavanju, niti ona izlažu uvide, uosećavanja i doživljaje; ovde je posmatrač, dok samo to ostaje, izložen razornom vrtlogu razokviravanja u kome sluti i nagoveštaj sopstvenog oslobođenja.

 

Radovan Popović, teoretičar umetnosti i medija (iz teksta u katalogu)

Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD
Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325
e-mail: office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org